Κατηγορία: Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας 3Β