Κατηγορία: Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων για την Προληπτική Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών