Κατηγορία: Βανίτα Σωφρόνη

Σε μια τόσο μεγάλη περιοχή όπως η Ανατολική Αττική είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη δημόσιων έργων – υποδομών όπως η…