Κατηγορία: Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν. Ο. Κ. Β.)