Κατηγορία: ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.).